Vilkår og Betingelser


Beskrivelse
På Xsided’s app kan du deltage i diverse spil og konkurrencer (herefter samlet benævnt Spil) i forbindelse med en event. Du konkurrerer mod de andre deltagere,
og har mulighed for at vinde præmier fra vores samarbejdspartnere.

Du deltager ved at downloade Xsided’s app og logge dig ind med dit Facebook-login. For at kunne deltage i Spil, skal du indtaste den kode, som bliver vist, nævnt eller udleveret inden spilstart i forbindelse med den enkelte event.

 

Hvordan vinder man?
Vinderen er som udgangspunkt den deltager, som svarer rigtigt på flest spørgsmål eller udfører flest opgaver korrekt. Såfremt flere deltagere har lige mange rigtige,
vil vinderen være den person, der har svaret hurtigst samlet set.

En vinder af et Spil kan også findes ved lodtrækning. Det kan fx være blandt alle deltagerne i spillet eller ved lodtrækning blandt de deltagere i spillet, som har
klaret sig bedst.

Vinderen vil få direkte besked på Xsided app’en.

 

Vilkår for deltagelse
En deltager skal være fyldt 15 år med mindre andet er angivet i det enkelte Spil. Deltageren skal være fysisk tilstede på lokationen, hvor eventen afvikles. Ved din deltagelse bekræfter du, at du opfylder ovennævnte betingelser.

Kun fysiske personer kan deltage i Spil. Det er ikke tilladt at anvende makroer eller andre automatiserede programmer, hvorved du ikke personligt gennemfører Spil.
Hvis der er tvivl om ægtheden af en indtastet e-mailadresse eller navn, forbeholder Xsided sig ret til øjeblikkeligt at slette vedkommende fra databasen og deltagelse
i et spil eller en konkurrence.

Der kan være anført yderligere betingelser for deltagelse i det enkelte Spil, som deltageren skal opfylde.

Xsided og Samarbejdspartneren kan kræve dokumentation for vinderens identitet, herunder alder, for at sikre, at vinderen opfylder alle betingelser for deltagelse i Spil.

Xsided og Samarbejdspartneren forbeholder sig ret til at konfiskere præmier og udelukke en deltager fra videre deltagelse i Spil, såfremt ovennævnte regler
overtrædes.

Personer, der er ansat eller på anden måde nært beslægtet med Xsided eller samarbejdspartnere kan deltage i Spil, men de kan ikke vinde præmier i spillene.
Personer, der er ansat hos en sponsor af et Spil, kan deltage i sit eget Spil, men kan ligeledes ikke vinde præmier i egne spil.

Ved at indtaste en kode i Xsided app’en accepterer du, at dit navn og profilbillede kan blive vist på storskærmen, samt i Xsided app’en, på Xsideds
Facebookside og/eller hjemmeside.

 

Arrangørens ansvar
Alle præmiemodtagere fritager Xsided og Samarbejdspartnere fra nogen form for ansvar, der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget af, eller der
hævdes at være forårsaget af deltagelse i Spil eller præmien.

Xsided og Samarbejdspartnere er ikke ansvarlige for trykfejl eller andre fejl relateret til Spil.

 

Persondata
Ved at logge ind på Xsided app’en giver du samtykke til, at Xsided må registrere og opbevare dit Facebook ID, dine på Facebook offentligt tilgængelige
personoplysninger samt de oplysninger, som du derudover frivilligt afgiver i din brugerprofil. I forbindelse med din deltagelse i Spil på Xsided, accepterer du,
at Xsided må videregive dit navn, køn, alder og e-mail til den Samarbejdspartner, der står for det enkelte Spil, så Samarbejdspartneren kan sikre, at præmien gives
til den rigtige vinder. Data bliver primært registreret for administration af deltagelse og præmier vundet ved deltagelse i Xsided Spil.

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne
i persondataloven.

 

Gevinstafgifter og skat
Spil, der er såkaldte færdighedsspil, og som ikke har et element af tilfældighed over sig, er skattepligtig for modtageren. Du skal derfor selv selvangive de
gevinster, som du vinder i færdighedsspil.

Spil, hvor vinderen findes ved lodtrækning, er omfattet af reglerne om spil uden indsats. Det betyder, at der skal betales en præmieafgift af de præmiegevinster,
der har en værdi, der overstiger 200 kr. Den Samarbejdspartner, der udlodder præmien, sørger for betaling af præmieafgiften. Du skal derfor ikke bekymre dig
om betaling af præmieafgiften af en præmie, som er vundet i et Spil, der er baseret på tilfældighed.

 

Force Majeure
Hverken Xsided eller Samarbejdspartnere er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen
skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere
kunne have undgået den.

 

Ansvarsbegrænsning og forbehold
Xsided forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. Xsided fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som
leveres fra Samarbejdspartnere i forbindelse med din deltagelse i Spil på Xsideds app. Samarbejdspartneren eller Sponsoren af Spil leverer den vare eller
tjenesteydelse, som du kan vinde, og Xsided er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med Samarbejdspartneres eller Sponsorers levering af
varen eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. 
Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod Samarbejdspartneren eller Sponsoren.


Vi bestræber os på, at Xsided er fri for tekniske fejl og tilgængelig døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at det til enhver tid er i fuld funktion
og fejlfri. Xsided kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger på grund af brug af Xsided, såsom fejlagtig oplysning om vundne præmier, nedbrud eller fejl
i forbindelse med eventafvikling, skader på dit computersystem, smartphone eller tablet, eller tab af data.


Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte Xsided, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Xsided fraskriver sig
derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt Xsided uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.


Xsided kan ikke gøres ansvarlig for ethvert tab eller negativ oplevelse, som skyldes utilstrækkelig internetdækning samt overbelastning af systemet.

 

Lovvalg og tvister
Din brug af Xsided er underlagt dansk ret. Ved din brug af Xsided anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Xsided vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.